Contact

E-mail: 

  • info@decontentcorner.nl

Instagram

Wij kunnen uiteraard ook altijd fouten maken en staan dan ook open voor feedback. Heb je misschien zelf nog coole linkjes of content dat wel bij onze site past? Dan kun je altijd contact met ons opnemen via bovenstaande kanalen.


Disclaimer: 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van decontentcorner.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van decontentcorner.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van decontentcorner.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van decontentcorner.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van decontentcorner.nl is verkregen.

DeContentCorner

Deze disclaimer komt van www.gratis.nl/disclaimer


 

Deze website gebruikt cookies. Wil je de site optimaal blijven gebruiken, dan accepteer je ons gebruik van cookies.  Meer info